Połaniec
instalacje odsiarczania

EC Siekierki Warszawa
modernizacja bloków energetycznych

Żerań Warszawa
modernizacja bloków energetycznych

Łęg Kraków
modernizacja bloków energetycznych

Tychy
modernizacja bloków energetycznych

Pomorzany Szczecin
instalacje odsiarczania

Elektrownia Pątnów II
Instalacja elektryczna - Nawęglanie
Instalacja oświetleniowa - Kocioł
Instalacja ogrzewania rurociągów

Elektrownia Bełchatów
prace instalacyjne branży elektrycznej

EC Częstochowa
prace instalacyjne branży AKPiA

IP Kwidzyn - Budowa Turbozespołu
prace instalacyjne branży elektrycznej

Stacja Transformatorowa WN/SN Plewiska
prace instalacyjne branży elektrycznej

Dodatkowe informacje