Podstawowym zakresem działalności firmy jest wykonawstwo robót instalacyjnych z branży elektrycznej i AKPiA.

Kompleksowa realizacja robót:

- projekty
- rozdzielnice SN i NN
- montaż muf i głowic SN
- prefabrykacja rozdzielnic zasilająco-sterowniczych
- montaż tras kablowych
- układanie przewodów
- instalacje oświetlenia ulicznego
- instalacje odgromowe
- montaż osprzętu elektrycznego i automatyki
- uruchomienie
- pomiary elektryczne
- lokalizacja kabli w ziemi
- wytyczanie istniejących tras kablowych w ziemi

Instalacje elektryczne
Automatyka budynków
Automatyka przemysłowa

Naszym zleceniodawcom zapewniamy zawsze mobilność, rzetelność i fachowość podczas wykonywania prac. Swoim doświadczeniem i zaangażowaniem dążymy do usatysfakcjonowania naszych klientów, a dobre referencje są dowodami naszej rzetelności zawodowej.

Dysponujemy najnowszym sprzętem pozwalającym wykonać każde zadanie na wysokim poziomie jakościowym i w wyznaczonym terminie.

Gwarantujemy dobrą jakość wykonywanych prac.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Dodatkowe informacje