Dworzec główny we Wrocławiu
Instalacje elektryczne

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW:

Przesył ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków Czajka
Instalacje elektryczne i AKP

PRZEMYSŁ TYTONIOWY:

Zakłady Tytoniowe TABACO w Toruniu Podgórnym

Instalacje automatyki klimatyzacji i wentylacji

ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE:

EC Bielsko Biała

Instalacje i AKPiA kotła i turbiny

EC Bełchatów
Prace elektryczne przy modernizacji bloku nr.7

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY:

Zakłady Papiernicze w Ostrołęce
Roboty elektryczne przy montażu maszyny papierniczej

Dodatkowe informacje