P.U.H.P. ELEKTROMAX Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wlkp.
ul.Żniwna 11
NIP 622 00 24 135

tel/fax (62) 721 28 59

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod nr 0000192724.

Dodatkowe informacje